Вкусът на добрия консултант създава апетита на клиента

Как да продадем своя интелектуален труд, така че нашият клиент да му се наслади и го оцени по достойнство? Какво създава у клиентите апетит към услугата, продукта или този, който ги предлага? От кого (от какво) зависи да развият този вкус? Какво ни пречи да си го осигурим? Някакви остарели … Continue reading

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОУЧИНГ КЛАС

13409435-coaching-concept-related-words-in-spere-tag-cloud-isolated-on-white

Програмата е насочена към хора, които имат желание и мотивация да работят професионално в областта на коучинга. Фокусира се върху придобиването на знания и умения за ефективно функциониране като коуч – като самостоятелна практика или като вътрешна функция в дадена организация. Continue reading

Ежемесечен Коучинг Клас

ID-10018921.jpg

От септември 2016г. започва провеждането на ЕЖЕМЕСЕЧЕН КОУЧИНГ КЛАС. Целта на провеждането на тези класове е практици от различни браншове, школи и с различен теоретичен и практически опит, да създадат доверена среда, в която да могат да работят съзнателно върху развитието на професионалните си умения. Обратната връзка от колеги с … Continue reading

“Повишаване на ангажираността и мотивацията чрез коучинг”.

160320184

Двудневно обучение за мениджъри и предприемачи   Защо ангажираността на служителите става все по-важна. Програми за ангажиране  повишаване на мотивацията на служителите. Ролята на мениджъра в процеса на мотивация и ангажиране. Защо коучинг уменията станаха неизменна част от мениджърските компетенции? – Какво е коучинг? – Ситуации, в които може да … Continue reading

“Засилване на ефекта от обучение чрез коучинг на полето”.

coaching-mentoring-business

Уъркшоп за мениджъри на търговски екипи, коучове и обучаващи на търговци. Какви са ползите от провеждане на обучение за търговци? Каква част от обучението успява да се превърне в практика? Кои са причините, поради които повечето търговци не успяват да превърнат теорията в практика? Как коучингът помага за това? – … Continue reading

“Ефективна годишна оценка на служителите чрез методите на коучинга”

1_GW_-061

Уъркшоп за мениджъри и предприемачи Какви са възможните цели на една годишна оценка? Кои са най-честите затруднения за мениджъра в процеса на оценка? Колко възможности се пропускат заради дежурен подход към оценката и кои са те? Как да преодолеем препятствията и: – да напаснем очакванията и реалността – да задаваме … Continue reading

Как да осигурим ефективност от едно обучение

small-business-growth

Организираме обучение. Или изпращаме служител/-и на външно обучение. Предизвикателство ли е това? Какво пък толкова има в това – намираме фирмите, които предлагат обучения, преценяваме цените спрямо бюджета и остава да намерим подходящата дата. Нищо сложно. А и в “Човешки ресурси” могат да свършат тази работа. До тук всичко е … Continue reading

“Дойдох да чуя нещо ново”

Колко често отиваме на обучение без да знаем какво очакваме? Дали сте изпратени на обучение от вашия мениджър или от “Човешки ресурси” или вие имате лична мотивация да сте там – това е първата крачка към отговора на въпроса какво ще си вземете от обучението. Ако сте на обучение, което … Continue reading

Въпроси и отговори

Какво обучение да подготвя за търговските си служители? Преди да изберете обучението, важно е първо да сте наясно какво в работата и в търговския процес затруднява вашите търговци. Някои се притесняват от първия контакт с клиента, други се притесняват да окажат натиск за сключване на сделката, трети се притесняват от … Continue reading